Ms.An ‘s House

Ms.An ‘s House

Địa điểm Võ Thị Sáu, TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Diện tích 350 m2 │ Năm hoàn thành 2020

Dự án Cải tạo nhà lô phố tại TP. Biên hòa của ET ARCHITECTS Một căn nhà lô phố khác biệt hoàn toàn với các căn nhà khác, từ cấu trúc tổng thể bên ngoài cho đến các khu vực chức năng bên trong. Điều gì tạo nên sự khác biệt đó? Với quan điểm khi thiết kế: “Nhà phố cần một bầu không khí mới tích cực hơn”