Villa Tiền Hải

Villa Tiền Hải

(Cộng tác cùng văn phòng 1+1>2- ET đảm nhiệm gói thiết Kế kiến trúc và Nội thất định hướng (Không thiết kế Mep và Kết cấu)

Địa điểm Nguyễn Công Trứ, Tiền Hải, Thái Bình

Diện tích 6400 m2 │ Năm hoàn thành 2020