FPT School of Business

Viện Quản Trị & Công Nghệ FSB, Đại học FPT – FPT School of Business (FSB)
Tổng diện tích SD: 1000m2
Với 3 Phân khu lớn:
– Đại sảnh kết hợp Community space
– Khối ADMIN
– Khối Lecture Room