Minh Dung Plaza

Dự án cải tạo Kiến trúc và Nội thất
Quy mô: 11000m2
11 tầng (900m2/sàn), 01 Hầm
Một dự án nổi bật của Tp.Thái nguyên với tổ hợp dịch vụ đa dạng, hấp dẫn và đóng góp một diện mạo mới cho Tp.Thái Nguyên